Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu | ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec | tel./fax (0-33) 861 47 01 | sekretariat@mosir-zywiec.pl | BIP MOSiR
Aktualności
07-04-2015

PODEJMIJ WYZWANIE - MUSISZ TU BYĆ! NOWA, CIEKAWA TRASA!

MOSiR Żywiec zaprasza wszystkich na jubileuszowy XXV Bieg na Grojec w ramach Wiosennego Festiwalu Biegowego 25 kwietnia 2015. 

NOWA, CIEKAWA TRASA!

11:00  START do biegu głównego, ul. Grojec

Biuro zawodów: Centrum Konferencyjne "Dębina",  Żywiec, ul. Kopernika 2

Pierwotna lokalizacja uległa zmianie w związku z planowaną obecnością w Amfiteatrze Pod Grojcem o. Johna Bashobory. 

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE PRZYBYCIE ZAWODNIKÓW DO BIURA ZAWODÓW ZE WZGLĘDU NA UTRUDNIENIA!  (remont mostu na Sole, spotkanie z  o. John Bashobora).

 

W ramach Festiwalu odbędą się:

Bieg Główny - XXV Bieg Przełajowy na Grojec - zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 14 lat! (decyduje data urodzenia) -

Mapa trasy biegu na Grojec na dole strony format pdf.

 

Biegi dla dzieci - poniżej 14 roku życia

 

Mapa trasy biegi dla dzieci na dole strony format pdf.

 

REGULAMIN - XXV WIOSENNY FESTIWAL BIEGOWY

 

I. ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu

34-300 Żywiec, ul. Zielona 7, tel/fax 33 861-47-01,

www.mosir-zywiec.pl, e-mail: imprezy@mosir-zywiec.pl

II. TERMIN:

Sobota, 25 kwietnia 2015 roku 

III. BIEG GŁÓWNY – XXV BIEG PRZEŁAJOWY NA GROJEC

(bieg górski, zaliczany do XIII Edycji Cyklu Biegów „Złota 50-tka” 2015)

 1. A.                     CEL
 • · upowszechnianie sportu wśród biegaczy niezrzeszonych
 • · kształtowanie wytrzymałości biegowej
 • · promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji
 • · realizacja kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych
 1. B.                      TRASA:

START - ul. Grojec

META - szczyt Grojca - 612 m n.p.m.

DŁUGOŚĆ TRASY - około 4,1 km

RÓŻNICA WZNIESIEŃ - 310 m

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Centrum Konferencyjnym  „Dębina„  Żywiec, ul. Kopernika 2

Trasa biegu prowadzi ul. Grojec, z uwzględnieniem fragmentów żółtego szlaku turystycznego.

Dodatkowo oznakowana zostanie kolorowymi traserami i bibułą.

U W A G A !  Na trasie zlokalizowane będą punkty kontrolne.

 1. C.                      UCZESTNICTWO

1.  Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 25.04.2015r. ukończy 14 lat.

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów) do udziału w biegu.

3. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

5. Wszyscy zawodnicy muszą uiścić opłatę startową, a potwierdzenie dokonania wpłaty należy okazać w biurze zawodów podczas weryfikacji.4. Wszyscy zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, co stanowi warunek dopuszczenia zawodnika do udziału  w biegu. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dowód osobisty lub paszport (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną/studencką) celem weryfikacji danych osobowych oraz kontroli daty urodzenia.

6.  Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu.

 1. D.                     KLASYFIKACJA ORAZ NAGRODY

Bieg zostanie rozegrany w klasyfikacji generalnej mężczyzn i generalnej kobiet oraz w grupach wiekowych. Klasyfikacja w grupach wiekowych prowadzona będzie pod warunkiem startu w danej grupie co najmniej 5 zawodników/zawodniczek.

KATEGORIE  WIEKOWE  -  MĘŻCZYŹNI

M I    

od 14 do 16 lat

osoby urodzone  w latach 2001  1999

M II   

od 17 do 19 lat

osoby urodzone  w latach 1998  1996

M III  

od 20 do 29 lat      

osoby urodzone  w latach 1995 - 1986

M IV  

od 30 do 39 lat

osoby urodzone  w latach 1985  1976

M V

od 40 do 49 lat

osoby urodzone  w latach 1975 - 1966

M VI  

od 50 do 59 lat

osoby urodzone  w latach 1965 - 1956

M VII 

od 60 do 69 lat

osoby urodzone  w latach 1955 - 1946

M VIII

od 70 lat

osoby urodzone  w roku 1945 i wcześniej

KATEGORIE  WIEKOWE   -   KOBIETY

K I    

od 14 do 16 lat

osoby urodzone  w latach 2001  1999

K II   

od 17 do 19 lat             

osoby urodzone  w latach 1998 – 1996

K III  

od 20 do 29 lat             

osoby urodzone  w latach 1995 – 1986

K IV  

od 30 do 39 lat

osoby urodzone  w latach 1985 - 1976

K V   

od 40 lat

osoby urodzone  w latach 1975 i wcześniej

NAGRODY

•                W klasyfikacji generalnej za miejsca  I - III           - puchar

•                W grupach wiekowych:    za miejsce I                   - puchar, nagroda rzeczowa,

                                                              za miejsce II, III              - nagroda rzeczowa.

•                Upominki dla 6 najlepszych zawodników i 3 najlepszych zawodniczek miasta Żywca.

IV. BIEGI DLA DZIECI

 1. A.                     CEL
 • · upowszechnianie sportu wśród biegaczy niezrzeszonych
 • · kształtowanie wytrzymałości biegowej
 • · promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji
 • · realizacja kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych
 1. B.                      TRASA

START, TRASA, META  - Centrum Konferencyjne  „Dębina„  Żywiec, ul. Kopernika 2                        

 1. C.                      UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy:

 • · spełniają kryteria wieku
 • · posiadają dobry stan zdrowia
 • · przedstawią pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na start oraz dokonają terminowego zgłoszenia
 1. D.                     KLASYFIKACJA, DYSTANS ORAZ NAGRODY

Bieg dla dzieci  zostanie rozegrany w  następujących grupach wiekowych dziewcząt i chłopców: 

GRUPA I

 12 ,13 lat

Zawodnicy urodzeni  w roku 2003, 2002, 2001 (którzy nie ukończyli  14 lat)

800 metrów

GRUPA II

10, 11 lat

Zawodnicy urodzeni   w latach 2005, 2004,

600 metrów

GRUPA III

8 i 9 lat

Zawodnicy  urodzeni  w latach 2007, 2006

400 metrów

GRUPA IV

do 7 lat i młodsi

Zawodnicy  urodzeni  w latach 2008 i młodsi

200 metrów 

Klasyfikacja w  w/w grupach wiekowych prowadzona będzie pod warunkiem startu w danej grupie co najmniej 5 zawodników/zawodniczek. Bieg odbędzie się tylko w klasyfikacji indywidualnej. O przynależności do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia!

NAGRODY:

Za zajęcie miejsca I,II, III we wszystkich grupach wiekowych dyplom oraz upominek.

V. ZGŁOSZENIA

• do dnia 21.04.2015 na stronie internetowej:  www.mosir-zywiec.pl oraz w Dziale Organizacji Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR-u w Żywcu, ul. Zielona 7, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30, tel./fax 33 861 47 01, e-mail: imprezy@mosir-zywiec.pl

• w dniu 25.04.2015 - Biuro Zawodów  Centrum Konferencyjne „ Dębina „  Żywiec, ul. Kopernika 2

Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).

VI. WPISOWE

BIEG GŁÓWNY                 młodzież ucząca się - 10 zł, dorośli - 30 zł

BIEGI DLA DZIECI:            start darmowy!

Należy uregulować do 20.04.2015 r.:

*  przelewem na rachunek bankowy, tytułem „imię i nazwisko zawodnika” – nr konta:

BANK PKO S.A.O/Żywiec: 56 1240 4142 1111 0000 4826 6037,

*  przekazem pocztowym

* gotówką w Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej w Żywcu, ul. Zamkowa 2,  od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-17:00,  tel: 33  861 43 10.

Zawodnicy, którzy nie uiścili opłaty startowej w terminie do 20.04.2014r. będą mogli dokonać wpłaty wpisowego w dniu zawodów w biurze zawodów.

Opłata startowa w takim przypadku wynosi:   uczniowie  i studenci – 20 zł,  dorośli 50 zł.

Na zawodniku ciąży obowiązek potwierdzenia dokonania wpłaty wpisowego. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

VII. PROGRAM FESTIWALU

8:00 - 10:00        przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie numerów startowych Centrum                                                 Konferencyjne „ Dębina „  Żywiec, ul. Kopernika 2

10:45                   odprawa zawodników, wspólna rozgrzewka, odczytanie listy                                                                     startowej ul. Grojec

11:00                   START DO BIEGU PRZEŁAJOWEGO NA GROJEC

10:30 - 11:30     przyjmowanie zgłoszeń do biegów dzieci

11:35                   biegi dla dzieci do 13 lat - Centrum Konferencyjne „ Dębina „  Żywiec, ul.                                               Kopernika 2, start od grupy najstarszej

12:30                   wspólny posiłek

13:30                   ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów i nagród

 VIII.  UWAGI KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

2. Komisję sędziowską powołuje Organizator.

3. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR w Żywcu.

4. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące.

5. Wszyscy zawodnicy na czas trwania zawodów będą ubezpieczeni od NNW.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.

7. O wycofaniu się z biegu zawodnik zobowiązany jest powiadomić najbliższego sędziego.

9. Ustala się limit czasowy biegu głównego na 1 godzinę.8. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców. 

 

ZAPRASZAMY!

Załączniki
< powrót do listy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu
ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec

tel./fax (0-33) 861 47 01
e-mail: sekretariat@mosir-zywiec.pl

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. 56 1240 4142 1111 0000 4826 6037

© MOSiR Żywiec 2013
Projekt i wykonanie: